HD A 
HYRNY
z Siwej Polany


HD A DULAR
z Zimnego Wierchu

HD A HAWRAŃ ze Stoku Gubałówki

BARI z Kotelnicy

SIKLAWA ze Stoku Gubałówki

KOLIBA Modre Gniazdo

LITWOR Modre Gniazdo

DUJAWICA

SABAŁKA
spod Ludówek

HD A DUNAJEK z Byrtusiowej Płazówki

WIER¦KO

KURNIAWA

LU¦NIA z Butorowego Wierchu

BILIK z Butorowego Wierchu

WANTA z Butorowego Wierchu

HD A
CH.PL, J.CH.PL
GARDA
z Zadymy


HD A BACU¦
z Bobakowej Dziedziny


HD A DUNAJEK
z Byrtusiowej Płazówki

WIER¦KO

KURNIAWA

HD A BIELICA
z Polany pod Jeziorem

HD A HAWRAŃ ze Stoku Gubałówki

LIMBA


HD A CH. PL BYSTRA
z Siwej Polany


HD A CH.PL, CL. W. 94, CL. W. 96
BESKID spod Lawiny

HD A HAJDUK z Liptoków

HD A BIDULA z Polany pod Jeziorem

SABAŁKA
spod Ludówek

HD A DUNAJEK z Byrtusiowej Płazówki

LU¦NIA z Butorowego Wierchu

photos our dogs puppies Na Goralsko Nute
home
Copyright reserved - all content on this site is protected by International copyright laws.
No use of any image, text or layout in any media is permitted without written permission from the copyright holder